Eğitim Videoları - Golge Eğitmen Kursu
Mesleki Eğitim Kurslarımız
  • Süre 50 SAAT
  • Toplam Bölüm 1
  • Fiyat 450.00 TL
  • PDF Eklenmemiş

  • Satın Al

Golge Eğitmen Kursu

Eğitimin Amacı

Gölge eğitmen, özel gereksinimi olan çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde, uygun davranışların kazandırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılmasında, özel eğitim uzmanı, öğretmen ve aile ile ortaklaşa çalışan, ev ya da okul ortamında destek hizmet sağlayan, özel eğitim konusunda temel bilgi, beceri ve deneyime sahip eğitici/öğretmendir.

Özel gereksinimli çocuklar gereksinim türü ve derecesiyle orantılı olarak okulda ve toplumsal yaşantılarında bağımsız hareket etmede, uyumlu davranışlar sergilemede, verilen görevi yerine getirmede kendisine eşlik edecek, yönlendirecek, ipucunu sunarak rehberlik edecek yetişkin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli çocuklar; sınıf ortamında akranları ile uyumlu davranışlar sergilemede ve eğitim programının akışına uygun olarak dersi takip etmede ihtiyacı olan fiziksel veya sözel yardımın sunulması, yönergelerin tekrar edilmesi, gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerine uyarlanması gibi stratejilerle eğitim sürecine bağımsız olarak adapte olabilmektedir.

Bu eğitimin amacı özel gereksinimli çocukların yukarıda bahsedilen eğitim ve stratejileri okul ve/veya ev ortamında kazanmalarına destek olacak gölge eğitimciler yetiştirmektir.

Uluslarası alanyazında ‘’paraprofessional educator’’ ya da ‘’special education instructional assistant’’ olarak adlandırılan özel gereksinimli bireylerin eğitiminde lokomotif görev yapan bu meslek grubu ülkemizde gölge eğitmenler adı ile otizmli, zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği / hiperaktivite, duygu davranış bozukluğu tanısı olan ya da risk grubunda bulunan çocuklara sahip aileler tarafından finanse edilmektedir. Eğer çocuk okul döneminde ise okul idaresinin onayı ile gölge eğitmen çocuğa eşlik eder ve eğitimcilere işbirliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamaktadır.

Kimler Katılabilir

Eğitim Fakülteleri mezunları, Öğretmenlik formasyonuna sahip olanlar, Meslek Yüksekokulları Çocuk Gelişimi Programı öğrenci ve mezunları, Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları, aynı zamanda en az lise düzeyinde mezuniyetini belgeleyebilen özel gereksinimli birey yakınları başvurabilir.

Eğitimin İçeriği

Ders: 1 Bedensel ve Süreğen Hastalığı Olanlar

Ders: 2 Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ders: 3 Görme Yetersizliği

Ders: 4 İşitme Yetersizliği

Ders: 5 Kaynaştırma

Ders: 6 Öğrenme Güçlüğü

Ders: 7 Özel Eğitim

Ders: 8 Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar

Ders: 9 Üstün Zeka ve Özel Yetenekli Çocuklar

Ders: 10 Zihinsel Yetersizlik

Ders: 11 Özel Eğitimde Öz Bakım

Gölge Eğitmenlik Eğitimi Süresi ve Eğitim Şekli

Eğitim Süresi: 50 Saat 30 Gün olarak planlanmıştır. Eğitime ait video ve dokümanlar uzaktan eğitim sistemine yüklenmiş olup, kursiyerler 7/24 istedikleri zaman sisteme girebilir ve istedikleri kadar izleyebilirler.

Eğitim şekli: Uzaktan eğitim sistemi ile A-senkron video ve dokümanlar üzerinden gerçekleşir.

Sınav şekli ve türü: Çoktan seçmeli sınav olup, uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.

Sınavın soru sayısı: 20

Sınav hakkı: Tüm kursiyerlerimiz 5 kez sınav hakkına sahiptir. Sınav ücreti alınmaz.

Sertifika sınavı başarı puanı: Sınavda Başarılı Olmak İçin En Az 50 Almak Gerekir.

Gölge Eğitmen Eğitimi Sertifika Geçerliliği

Gölge Eğitmen Eğitimi kursu programı sonunda sınavdan başarılı olan kursiyerler “Üniversite” onaylı kurs bitirme sertifikası alırlar. Sertifika Üniversite Onaylı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Sertifikanız’da şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin adı ve saati, eğitim tarihleri, ad ve soyad, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin hologramı ve imzası bulunur.

whatsapp